top of page
DiMENSJON logo symbol.png

Kunder & referanser

Noen utvalgte prosjekter vi har vært med på

Nye Haukås skole, Hustadvika kommune

Haukås skole.jpg

Prosjektledelse fra tidligfaseutredning med påfølgende helhetlig og tverrfaglig prosjektledelse for planlegging og ferdigstillelse av Hustadvika skole med basishall (senere redusert til volleyballhall) og kulturskole. Prosjektleder sine oppgaver: •Utarbeidelse av konkurransegrunnlag. •Utlysning og gjennomføring av konkurranse. •Forhandling og juryering av pris- og design konkurranse. •Kontrahering. •Gjennomføring av samspill. •Byggherrens representant (BHR) •Koordinator utførelse. (KU) •Oppfølging i byggefase og sluttfase. Skolen er overlevert og tatt i bruk (Utført på kontrakt for WSP) Oppdragsgiver: Hustadvika kommune

Emblem skole m/flerbruksall, Ålesund kommune

Emblem skole.jpg

Prosjektledelse fra tidligfaseutredning med påfølgende helhetlig og tverrfaglig prosjektledelse for planlegging og ferdigstillelse av Hustadvika skole med basishall (senere redusert til volleyballhall) og kulturskole. Prosjektleder sine oppgaver: •Utarbeidelse av konkurransegrunnlag. •Utlysning og gjennomføring av konkurranse. •Forhandling og juryering av pris- og design konkurranse. •Kontrahering. •Gjennomføring av samspill. •Byggherrens representant (BHR) •Koordinator prosjektering. (KP) •Oppfølging i byggefase og sluttfase. Skolen er overlevert og tatt i bruk (Utført på kontrakt for WSP) Oppdragsgiver: Ålesund kommunale eigedom

Flakstad skole, Flakstad kommune

Rolle som RIB og prosjektuvikler. Prosjektet bestod av detaljprosjektering av bæresystem i massivtre og limtre. Det ble også prosjektert fundamenter og jordtrykksvegger i betong med tilhørende beregninger for alt som hører til dette. Bygget har en størrelse på ca. 3000m2. Ressursene hadde i tillegg til ansvar for detaljprosjektering også oppdragsansvar. Skolen er overlevert og tatt i bruk Oppdragsgiver: Peyma Entreprenør

Vikhammer barnehage, Trondheim kommune

Rolle som RIB og prosjektuvikler. på prosjektet som besto av detaljprosjektering av bæresystem i massivtre og limtre. Det ble også prosjektert tilhørende betongkonstruksjoner med det som trengs av beregninger av alt som hører til disse. Bygget har en størrelse på ca. 1600m2. Ressursene hadde i tillegg til ansvar for detaljprosjektering også oppdragsansvar. Bygget er i byggefase, ferdigstilles våren 2023. Oppdragsgiver: Consto Midt Norge AS

Grenseveien 82, Oslo

Rolle som RIB og prosjektuvikler. Skisse, forprosjekt og detaljprosjektering for Bundebygg AS. Utvikling og detaljprosjektering av kontorbygg. Dimensjonering av plasstøpte konstruksjoner, fundamentering til fjell, samt bæresystem til konstruksjonen. Alt av tilhørende beregninger, analyser, 3D modeller og arbeidstegninger. Bygget er i byggefase, ferdistilles 2023 Oppdragsgiver: Bundebygg AS

bottom of page