top of page

Flakstad skole i Flakstad kommune

Oppdragsgiver: Peyma Entreprenør

IMG_2913.webp

Her hadde Dimensjon rolle som RIB og prosjektutvikler. Prosjektet bestod av detaljprosjektering av bæresystem i massivtre og limtre. Det ble også prosjektert fundamenter og jordtrykksvegger i betong med tilhørende beregninger for alt som hører til dette. Bygget har en str på ca. 3000 m2. Ressursene hadde i tillegg til ansvar for detaljprosjektering også oppdragsansvar.

Skolen er overlevert og tatt i bruk.

bottom of page