top of page

Surnadal helsehus

Prosjektledelse fra tidligfaseutredning med påfølgende helhetlig og tverrfaglig prosjektledelse for planlegging og ferdigstillelse av nytt helsehus i Surnadal kommune.

Dimensjon AS sine oppgaver:

  • Tilstandsanalyser

  • Konseptvalgsutredning

  • Brukermedvirkning

  • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag.

Videre skal det utlyses totalentreprisekonkurranse for gjennomføring.

Oppdragsgiver: Surnadal kommune

bottom of page