top of page

Vidhammer barnehage
i Trondheim kommune

Oppdragsgiver: Consto Midt Norge AS

IMG_2914.webp

Her hadde vi rolle som RIB og prosjektutvikler på prosjektet som bestod av detaljprosjektering av bæresystem i massivtre og limtre. Det ble også prosjektert tilhørende betongkonstruksjoner med det som trengst av beregninger av alt som hører til disse. Bygget har en str på ca 1600 m2. Ressursene hadde i tillegg til ansvar for detaljprosjektering også oppdragsansvar.

Bygget ble ferdigstilt våren 2023.

bottom of page