top of page

Emblem skole m/flerbrukshall
i Ålesund kommune

Oppdragsgiver: Ålesund kommunale eigedom

Prosjektledelse fra tidligfaseutredning med påfølgende helhetlig og tverrfaglig prosjektledelse for planlegging og ferdigstillelse av Emblem skole. Utført på kontrakt for WSP.

Illustrasjon/foto: bygg.no

Prosjektleder sine oppgaver:

  • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag. Utlysning og gjennomføring av konkurranse.

  • Forhandling og juryering av pris- og designkonkurranse. Kontrahering.

  • Gjennomføring av samspill.

  • Byggherrens representant (BHR).

  • Koordinator prosjektering  (KP).

  • Oppfølging i byggefase og sluttfase.

bottom of page